سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی

درخواست حذف این مطلب

سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی برای ارائه خدمات بهتر هم نزدیک شدن به مشتری به منظور درک نیازهای او لازم است. آیا و ون باید همچنان اسپانسر پروژه ها شود و مشارکت با کشورهای دیگر را ادامه دهد؟ یا زمان آن رسیده که به استراتژی و مدل عملیاتی متفاوتی فکر کند تا بتواند رشدی سودآور در بلند مدت داشته باشد؟ ...
دریافت فایل