ابزار آگاهی از وضعیت کارمندان

درخواست حذف این مطلب

ابزار آگاهی از وضعیت کارمندان به نظر شما مهم ترین عامل مشترک در ب نتایج مثبت مانند بهره وری بالا، وفاداری بالای کارکنان در محیط های کاری چیست؟ پاسخ چیزی جز بالا بودن رضایت کارکنان از محل کار خود نیست. زمانی که کارکنان از محل کار رضایت داشته باشند، انجام کارهای سخت تر را می پذیرند، کارهای ارجاع شده را با سطح انگیزه بالاتری انجام می دهند و تعهد سازمانی را به شکل مناسبی به معرض نمایش می گذارند. ...
دریافت فایل