مقاله ترجمه شده: مایکوتو ین ها در برنج (mycotoxins in rice)

درخواست حذف این مطلب

مقاله ترجمه شده: مایکوتو ین ها در برنج (mycotoxins in rice) فایل مقاله mycotoxins in rice در قالب پی دی اف به همراه ترجمه روان متن مقاله در قالب فایل ورد، مخصوص رشته های محیط زیست چکیده آلودگی مایکوتو ین ها در برنج همانند گندم و ذرت پایین است. به هر حال گزارش هایی وجود دارد که برنج توسط مایکوتو ین هایی از قبیل آفلاتو ین b1 ، b2 ، g1 و g2 ، (afs)، سیترینین، دی ا ی نیوالنون (don)، فومونیسین b1 ، b2 و b3 ، (fms)، فوزارنون-ا (fus.-x)، نیوالنول (niv)، اوکراتو ین (ota) a استریگماتو ین و زیرالنون آلوده شده است. برنج در ژاپن در ا ...
دریافت فایل